2011 | 8 september tot 28 oktober

Creatieve Instrumenten
In 2011 van 8 september tot 28 oktober - Het Project creatieve instrumenten werd uitgevoerd voor een groep autisten van Pasa Dia, dat werd besloten met een Expo “het orakel”, waarbij zij een spontane show gaven met hun eigengemaakte instrumenten. NB: Alle projecten uitgevoerd door Stichting Open Atelier voor Kunstenaars worden met een Expositie afgesloten, waarbij degene die hebben meegedaan plus genodigden, en de media aanwezig zijn.

Theatervoorstelling Marombo
In 2011 van 22 t/m 27 november organiseerde de Stichting Open Atelier voor Kunstenaars een culturele uitwisseling tussen Curaçaose en Surinaamse jongeren met de theatervoorstelling “Marombo” (uitgevoerd door Surinaamse jongeren). 650 schoolkinderen hebben interactief meegedaan aan culturele dansen en tijdens de theatervoorstelling hebben wederom de scoutinggroep deelgenomen met een complete drumshow. De jongerengroep Ta nos ta bria heeft Curaçaose dansen zoals Mazurka, Wals, Danza en Tumba uitgevoerd.

2010 | Projecten

Workshop "Kunsttherapie Autisten"
T.b.v. loopbaan van ex-leerling van Stichting Open Atelier voor Kunstenaars, mejuffrouw Rony Maas, een workshop georganiseerd met 10 autisten van Pasa Dia. Leerlingen en ex-leerlingen van de Stichting Open Atelier voor Kunstenaars vinden altijd de weg terug voor informatie en extra trainingen met Kunsttherapie.

Workshop Televisieprogramma "Jeugd Journaal"
In 2010 hebben 23 kinderen van de naschoolse opvang van Jan Doret deelgenomen aan een workshop voor het televisieprogramma “Jeugd Journaal”, georganiseerd door Stichting Open Atelier voor Kunstenaars.

2009 | Kunsttherapie

Kinderen uit het bijzonder onderwijs
Voor kinderen uit het bijzonder onderwijs van de DOS scholen (Dienst Openbare), MLK en ZMLK, M.C. Piar school, Van Houten, Brakkeput, Nelly Winkel, Mariëta Alberto en Mariëta Alberto VSO en Myrna Dovale School. In totaal hebben 600 kinderen deelgenomen. Elke klas schoolkinderen komt met eigen docent alsmede de coördinator en in overleg met de schoolleiding.

2008 – 2009 | Project Kunsttherapie voor gehandicapten

“Mas desaroyo den Formashon artistiko”
Deze groepen zijn over drie periodes begeleid. De eerste periode was november 2008 tot/met januari 2009. De tweede periode was februari t/m april 2009 en de derde periode betrof mei t/m juli 2009. Het ging om de volgende groepen: Autisten van Pasa Dia, geestelijk en lichamelijk gehandicapten van Mgr. Verriet Instituut en Fundashon Sonrisa. Locatie was Curaçaosch Museum, Stichting Open Atelier voor Kunstenaars, en op de eigen locatie. 20 jongeren per keer. In totaal zijn er 60 jongeren betrokken geweest. De projecten werden steeds uitgevoerd door een vrijwilligersteam van de Stichting Open Atelier voor Kunstenaars en begeleiders van elke groep.

Contact

Informatie op aanvraag:
+5999 868-.6027/ +5999 523.3045/ +5999 -514.6058 of mailen artliesdek@hotmail.com
U kunt ook het contactformulier invullen.